Thứ 5, 27/06/2019, 01:49 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Giá trị lịch sử và hiện thực

23/10/2014 - 7:50

Biên phòng - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), sáng 21-10, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - giá trị lịch sử và hiện thực đối với sự nghiệp xây dựng đội ngũ chính trị trong QĐNDVN. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN cùng đông đảo tướng lĩnh, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị quân đội đã tới dự và tham gia thảo luận.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những giá trị lý luận cơ bản của Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; ý nghĩa của bản Chỉ thị đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành công tác Đảng, chính trị và bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội.

Trung tướng, PGS.TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định: Nhìn lại lịch sử, chúng ta nhận thấy, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị và sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là sự kiện lịch sử trọng đại. Nội dung chỉ thị là sự kết tinh, kế thừa có tính nhất quán, sáng tạo tư tưởng, đường lối, chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập (3-2-1930).

Bản chỉ thị tuy ngắn gọn (chỉ có 318 từ) nhưng theo đánh giá của đồng chí Trường Chinh, đó là một cương lĩnh quân sự của Đảng, trực tiếp góp phần chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, quân đội cách mạng; trong đó có xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong QĐNDVN.

Các đại biểu đều cho rằng, bản Chỉ thị này không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có giá trị to lớn trong hiện tại. Thiếu tướng Phan Thanh Giảng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không- Không quân nhấn mạnh: Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, tuy bối cảnh đã có nhiều thay đổi song những tư tưởng cơ bản trong "Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Chỉ thị sẽ luôn là kim chỉ nam, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lịch sử; định hướng cơ bản, quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới của Đảng; đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng một cách phù hợp, sát với tình hình thực tế. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao.
N.B