Thứ 4, 20/11/2019, 03:51 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cảnh sát biển và BĐBP chung tay giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

09/03/2015 - 16:30

Biên phòng - BĐBP và Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam tuy có chức năng khác nhau, song cùng có chung nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động riêng biệt nhằm thực hiện chức năng của mình, hai lực lượng đã tăng cường các hoạt động phối hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chung. 

450x563_7a-1.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm.
Hoạt động phối hợp giữa CSB với các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các lực lượng chức năng Hải quân, BĐBP, Công an... từ lâu đã được triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Trong đó, sự phối hợp giữa CSB và BĐBP được xem là một yêu cầu khách quan, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSB đặc biệt coi trọng. Sự cần thiết phối hợp hoạt động giữa BĐBP và CSB không chỉ xuất phát từ chính vị trí, vai trò của hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT trên các vùng biển, đảo của đất nước, mà còn xuất phát từ yêu cầu tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng quản lý Nhà nước có liên quan đến biển, đảo trong tình hình mới. 

Thực tiễn phối hợp giữa BĐBP với CSB trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT trên biển đã bám sát quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Hai bên đã ký kết nhiều quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị của hai lực lượng, tạo cơ sở để triển khai các hoạt động phối hợp trên thực tế.

Kết quả các hoạt động phối hợp trên thực tế giữa CSB và BĐBP trong trao đổi, cung cấp thông tin; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; xử lý vi phạm pháp luật; phòng chống tội phạm ma túy từ hướng biển; xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến người, phương tiện nước ngoài; hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp hai lực lượng xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật các hành vi vi phạm; kịp thời, hiệu quả trong cứu hộ, cứu nạn và giải quyết các vấn đề về trật tự, an toàn trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn ANTT, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế trên các vùng biển - đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa BĐBP với CSB trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT trên các vùng biển đảo thời gian qua cũng bộc lộ những tồn tại và bất cập, đó là: Chưa duy trì thường xuyên, linh hoạt các hình thức phối hợp; nội dung phối hợp còn đơn giản; hoạt động phối hợp còn nặng về hình thức; nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu của công tác phối hợp chưa sâu sắc và toàn diện...

Tình hình trên các vùng biển, đảo Việt Nam luôn tiềm ẩn những phức tạp, khó lường về chủ quyền và ANTT. Do vậy, mặc dù được triển khai theo quy định của pháp luật, song hoạt động phối hợp giữa BĐBP và CSB vẫn cần được đa dạng hóa vào các mối quan hệ công tác và trong từng lĩnh vực cụ thể.

Hoạt động phối hợp đó phải được tiến hành khoa học, linh hoạt từ mục đích, nội dung đến hình thức; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ. Nội dung phối hợp hoạt động giữa BĐBP với lực lượng CSB phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Trao đổi thông tin, phối hợp trong tuần tra, kiểm soát đấu tranh chống vi phạm, tội phạm; xử lý vụ việc và cứu hộ, cứu nạn; trong tham mưu và xây dựng cơ chế chính sách, các văn bản pháp luật; trong trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và công tác bảo vệ nội bộ...

Hoạt động phối hợp giữa BĐBP và CSB trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn ANTT trên các vùng biển, đảo phải bảo đảm các nguyên tắc và yêu cầu, gồm: Phối hợp dựa trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mỗi lực lượng theo quy định của pháp luật; phối hợp tạo nên sức mạnh chung nhưng cũng phải góp phần cho mỗi lực lượng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; quá trình phối hợp không được làm cản trở đến các hoạt động hợp pháp trên biển mà phải làm cho ANTT vùng lãnh hải, nội thủy ngày càng tốt hơn…

Thời gian tới, để đảm bảo tăng cường các hoạt động phối hợp giữa CSB và BĐBP, thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn ANTT trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa BĐBP và lực lượng CSB. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành trực tiếp, thường xuyên của chỉ huy các cấp là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố chủ yếu quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ huy các cấp đối với hoạt động phối hợp, trước hết, cần coi trọng việc tổng kết, đánh giá thực tiễn về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện trong từng nhiệm vụ và ở từng cấp phối hợp. Từ đó, tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển, cụ thể hóa phương thức lãnh đạo, chỉ huy; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế vận hành công tác chỉ huy trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, nhưng phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Hiện nay, nhiều đơn vị BĐBP các tỉnh, thành tuyến biển và Hải đoàn Biên phòng đã ký Quy chế, Kế hoạch phối hợp với các đơn vị của lực lượng CSB. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tiến hành các hoạt động phối hợp trên thực tế. Tuy nhiên, giữa hai cơ quan đầu não là Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục CSB chưa thiết lập quy chế phối hợp.

Thiết nghĩ, đây không chỉ là văn bản có ý nghĩa định hướng nội dung quy chế phối hợp của các đơn vị thuộc quyền của hai lực lượng, mà còn là cơ sở để chỉ đạo, điều hành hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng, đảm bảo hoạt động phối hợp sát với thực tế hoạt động của hai lực lượng. Do đó, trong thời gian tới, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục CSB là hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát lại các quy chế phối hợp mà các đơn vị của hai lực lượng đã ký kết để các quy chế này sát thực tế hơn, có thể áp dụng thuận tiện, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của chỉ huy đơn vị trong phối hợp. Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm túc các chế độ kiểm tra, báo cáo; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, giữa kiểm tra toàn diện với kiểm tra chuyên đề trong thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp; kịp thời phát hiện các đơn vị và cá nhân có thành tích, những cách làm hay và hiệu quả để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình, đồng thời chỉ đạo khắc phục thiếu sót, tồn tại phát sinh trong hoạt động phối hợp.

Thứ hai, xác định phối hợp là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của CSB, BĐBP nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã giao. Đây là giải pháp quan trọng nhằm khẳng định vai trò của hoạt động phối hợp và phát huy trách nhiệm của người chỉ huy trong quá trình quản lý, lãnh đạo đơn vị thực hiện các hoạt động phối hợp.

Trên cơ sở xác định phối hợp là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của BĐBP, lực lượng CSB sẽ thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người chỉ huy trong hoạt động phối hợp. Qua đó, có biện pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng mình chủ động trong từng nội dung phối hợp cũng như tăng cường các hoạt động phối hợp theo quy định nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ANTT trên biển nói chung, vùng lãnh hải, nội thủy nói riêng.

Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng về tầm quan trọng của công tác phối hợp hoạt động. Nội dung cơ bản của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung vào các quy chế, quyết định, quy định của pháp luật về công tác phối hợp như Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước giữa CSB và các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; "Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, BĐBP, CSB và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển"... Các văn bản trên là cơ sở pháp lý quan trọng để sự phối hợp giữa CSB và các lực lượng khác nói chung, BĐBP nói riêng ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả thiết thực.

Thứ tư, đổi mới linh hoạt các nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng. Đây là một trong những phương châm cơ bản, đồng thời là vấn đề cấp thiết được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa BĐBP, CSB, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, nắm tình hình vùng lãnh hải, nội thủy và những khu vực có liên quan; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Thực hiện tốt hoạt động phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giúp cả hai lực lượng có thông tin hai chiều, qua đó có thể xác minh, phân tích làm cơ sở phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác hoặc triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ được kịp thời, đồng thời cũng là cơ sở để CSB, BĐBP nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng vùng lãnh hải, nội thủy một cách chặt chẽ, nhất là những khu vực trọng yếu, điểm nóng về ANTT.

Qua đó, hai lực lượng tăng cường phối hợp trong các hoạt động trinh sát, tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm, tội phạm, sẵn sàng ứng phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển.

Bên cạnh đó, khi tiến hành hoạt động phối hợp, các đơn vị BĐBP cũng như CSB cần bám sát thực tiễn, không chỉ bó hẹp quan hệ tiếp xúc khi có vụ việc xảy ra mà cần mở rộng cả trong phối hợp tham mưu, hỗ trợ nâng cao năng lực và giao lưu, gặp gỡ... Trong quá trình thực hiện đổi mới nội dung, linh hoạt các hình thức, biện pháp phối hợp, cần phải có nhận thức sâu sắc, có trách nhiệm cao và giữ vững nguyên tắc, yêu cầu phối hợp, đồng thời phải mở rộng nội dung phối hợp sao cho phù hợp với sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động trên biển.

Thứ năm, tăng cường phối hợp tham mưu nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý vùng lãnh hải, nội thủy. Bên cạnh những hoạt động mà BĐBP, CSB trực tiếp phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển thì một trong những hoạt động hai lực lượng cần thiết phải tăng cường phối hợp hơn nữa trong thời gian tới đó là phối hợp trong tham mưu cho Bộ Quốc phòng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vùng lãnh hải, nội thủy.

CSB và BĐBP là hai lực lượng cùng có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm vùng lãnh hải, nội thủy. Quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động phối hợp chưa phân định rõ vai trò chủ trì, vai trò phối hợp giữa hai lực lượng trong hoạt động này, dẫn đến những bất cập, chồng chéo nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý vùng lãnh hải, nội thủy.

Do vậy, thời gian tới, việc tăng cường các hoạt động phối hợp trong nghiên cứu, trao đổi cũng như sơ kết, tổng kết các hoạt động phối hợp tìm ra những giải pháp khả thi, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, thống nhất tham mưu cho Bộ Quốc phòng là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong mối quan hệ phối hợp giữa BĐBP và CSB. Qua đó góp phần xây dựng, tổ chức lực lượng giữ gìn, bảo vệ khu vực biên giới biển, quản lý ANTT, an toàn trên biển một cách hợp lý, hiệu quả; đảm bảo việc quản lý ANTT, an toàn các vùng biển được thống nhất.

Nói tóm lại, hoạt động phối hợp giữa các lực lượng quản lý biển nói chung, giữa BĐBP và CSB nói riêng, không chỉ là nhiệm vụ của mỗi lực lượng, mà còn là yêu cầu khách quan xuất phát từ đặc điểm mô hình quản lý Nhà nước trên biển hiện nay của Việt Nam. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng trong các nhiệm vụ thời gian qua góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn ANTT vùng lãnh hải, nội thủy. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì việc thực hiện những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới là yêu cầu cấp thiết.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm
Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam