Thứ 4, 22/01/2020, 07:29 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
“Cần thể chế hóa các mục tiêu thiên niên kỷ của đồng bào dân tộc thiểu số

“Cần thể chế hóa các mục tiêu thiên niên kỷ của đồng bào dân tộc thiểu số"

18/11/2015 - 21:03

Biên phòng - Đó là ý kiến góp ý của các đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành tại Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Hội thảo diễn ra hôm nay (18-11).

19-26-33_img_0103.jpg
Một trong những chỉ tiêu cụ thể của quyết định là phổ cập giáo dục bậc tiểu học trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bình Minh

Được biết, để giải quyết kịp thời khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc, các vùng, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1557. Quyết định được ban hành nhằm xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS làm cơ sở hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Quyết định 1557 hướng đến các mục tiêu hết sức cụ thể như phấn đấu giảm hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 3-4%, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, tăng tỷ lệ được sử dụng nước sạch, tăng cường phòng chống các dịch bệnh trong đồng bào DTTS….

Hội thảo đã nhận được 11 ý kiến góp ý của các đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, Ban Dân tộc một số tỉnh và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, trong đó tập trung vào việc “thể chế hóa các mục tiêu thiên niên kỷ của đồng bào dân tộc thiểu số trong kế hoạch xây dựng kinh tế-xã hội 5 năm tới”, thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành để triển khai thực hiện Quyết định; lựa chọn thể thức văn bản ban hành phù hợp để đảm bảo việc triển khai Quyết định 1557 đạt hiệu quả; đồng thời cân nhắc việc tổ chức triển khai thí điểm tại các địa phương; xác định nguồn lực, kinh phí để thực hiện các chỉ tiêu; đưa ra lộ trình phối hợp giữa các Bộ, ngành, các địa phương và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan cho biết, Quyết định 1557 là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào DTTS sau năm 2015. Triển khai có hiệu quả Quyết định này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng.
Bình Minh