Thứ 3, 25/02/2020, 21:14 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5

23/08/2017 - 14:57

Biên phòng - Ngày 23-8, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn lực lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tại 45 điểm cầu trong toàn lực lượng. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, chủ trì hội nghị.

599cfb1a7a76dfc367000595
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng họp từ ngày 5 đến ngày 10-5-2017 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt đã nhất trí ban hành 3 Nghị quyết về: “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Hội nghị tập trung giới thiệu, hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản và mới trong 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Qua đó, để cán bộ chủ chốt toàn lực lượng nắm chắc những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các nghị quyết. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

599cfa8a45571459f1000590
Cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh: 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung trọng tâm của các nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân - là những chủ thể quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế để phát triển đất nước. Các nghị quyết lần này đều có nhiều điểm mới, thực sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cần được quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc để góp phần quan trọng, sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết. Đồng thời, nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong từng nghị quyết để nâng cao nhận thức và chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho các đối tượng còn lại của đơn vị mình; hoàn thành đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

Hà Phương