Chủ nhật, 08/12/2019, 21:15 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Cần có chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

14/10/2014 - 8:53

Biên phòng - Những năm qua, thực hiện chính sách về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số (DTTS) đã thực sự được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS miền núi. Đặc biệt, công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đã từng bước hoàn thiện, chuẩn hóa, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

58f7_8-1.jpg
Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ngày càng vững vàng trên các đơn vị công tác. 

Những tín hiệu vui

Theo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, tính đến hết năm 2013, cả nước có 68.781 biên chế là người DTTS trên tổng số 588.453 biên chế hiện có, chiếm tỷ lệ 11,68%. Trong đó, số lượng cán bộ, công chức người DTTS từ cấp huyện trở lên chiếm tỷ lệ 6,94%. Con số trên cho thấy, việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS ở các địa phương, đơn vị đã vận dụng phù hợp với các qui định của pháp luật trong xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS có việc làm trong các cơ quan, đơn vị.

Nhiều địa phương, đơn vị còn ban hành một số chính sách thu hút cán bộ, công chức đến công tác tại tuyến cơ sở, địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội bước đầu đã phát huy hiệu quả. Như tỉnh Lạng Sơn khi tổ chức thi tuyển công chức cho phép thí sinh có quyền chọn thi tiếng dân tộc Tày, Nùng thay thế môn ngoại ngữ. Tỉnh Tuyên Quang có hình thức xét tuyển đối với các thí sinh là người dân tộc Mông có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K'sor Phước cho biết: Tỷ lệ cán bộ người DTTS tăng trong thời gian qua là kết quả tích cực của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS đáp ứng các yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng quản lý, điều hành. Từ chủ trương, chính sách và các nguồn lực dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS, 11.179 cán bộ, công chức người DTTS được đào tạo về chuyên môn; 8.698 người được đào tạo về lý luận chính trị; 4.939 người được đào tạo về quản lý Nhà nước. Ngoài ra, hơn 48 nghìn cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng chuyên ngành.

Từ những chính sách và giải pháp cụ thể đó, đến nay đã có 251 cán bộ người DTTS được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 358 người là đại biểu Quốc hội, HĐND tại 25 tỉnh, thành phố có đông đồng bào DTTS sinh sống. Tỷ lệ cán bộ người DTTS được bầu vào cấp ủy, chính quyền, HĐND cấp huyện, xã ngày càng được nâng lên theo từng năm, đảm bảo số lượng cán bộ người DTTS theo tỷ lệ người dân tộc tại các địa phương.

Một tín hiệu vui từ chính sách cán bộ là công tác qui hoạch, đánh giá, xếp loại, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS được triển khai đúng qui định, bảo đảm dân chủ, khách quan, từng bước khắc phục sự hẫng hụt trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ người DTTS. Đội ngũ cán bộ DTTS đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, có tính kế thừa và phát triển, chú trọng nguồn nhân sự tại chỗ và đội ngũ cán bộ, công chức nữ.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mã Điền Cư khẳng định: Chính sách của Đảng đã thực sự tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS yên tâm công tác, tập trung trí lực, phát huy tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đào tạo chưa gắn với qui hoạch

"Chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS so với mặt bằng chung của toàn xã hội còn thấp, đây là thực trạng nan giải sau nhiều năm thực hiện chính sách, pháp luật đối với công tác cán bộ người DTTS" - Ông Mã Điền Cư cho biết. Đồng tình với nhận xét này, các thành viên Hội đồng Dân tộc còn chỉ ra nguyên nhân: Đội ngũ cán bộ người DTTS được đào tạo về lý luận chính trị rất hạn chế, số chưa được đào tạo chiếm tỷ lệ cao trên 60%, đặc biệt là cán bộ chuyên trách cấp xã. Năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của cán bộ cơ sở nơi có đông đồng bào DTTS còn nhiều bất cập, khi có tới gần 21 nghìn cán bộ chưa qua đào tạo.

"Mặt khác, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ DTTS chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tế, một số chuyên ngành cần tuyển dụng nhưng không có nguồn nhân lực như bác sĩ các chuyên khoa, cử nhân chuyên ngành luật…" - Đại biểu Nguyễn Lâm Thành  bức xúc khi dẫn chứng tỉnh Tuyên Quang mới có 101/141 xã có bác sĩ, 40 xã chưa có bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vì chưa có nguồn để tuyển dụng.

Trong khi đó, vẫn còn một tỷ lệ khá lớn học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường không có cơ hội được tham gia dự tuyển công chức do chuyên ngành đào tạo không phù hợp hoặc có tuyển dụng nhưng số dư quá lớn. Tại tỉnh Lạng Sơn năm 2013, có tới 7.000 hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức nhưng chỉ tuyển dụng được 1.967 người theo nhu cầu.

Kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc cho thấy, chưa có qui định cụ thể về ưu tiên tuyển dụng đặc cách đối với người DTTS tại một số vùng dân tộc ít người có điều kiện đặc biệt khó khăn. Dẫn đến, nhiều sinh viên được cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển hoặc tạo nguồn sau khi tốt nghiệp vẫn không được bố trí, tuyển dụng.

Xin đơn cử tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2004 đến 2013, có 332 người đi học cử tuyển, mới tuyển dụng được 77 người; tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2008 đến 2014, có 178 sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp chỉ tuyển dụng được 75 người… Nguyên nhân chính do công tác đào tạo chưa gắn với việc sử dụng. Sinh viên ra trường không thể xin được việc làm do học trái ngành nghề.

Hệ quả tất yếu từ đào tạo chưa gắn với qui hoạch và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của các địa phương vùng dân tộc - miền núi là chất lượng đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế. Một thực trạng đáng lo ngại là đội ngũ cán bộ người DTTS tham gia bồi dưỡng ngắn ngày chủ yếu do yêu cầu đủ các chứng chỉ để thi ngạch, chuyển ngạch mà chưa thật sự xuất phát từ nhu cầu nâng cao trình độ năng lực làm việc theo chức danh, vị trí việc làm đang hoặc sẽ đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá, qui hoạch cán bộ người DTTS còn nhiều bất cập, chưa phản ánh đúng thực chất, một số địa phương còn mang nặng tính cục bộ, khép kín, cơ cấu chưa phù hợp. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, chưa chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ hoặc cử cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lâu dài.

Trước những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ người DTTS, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Quốc hội giám sát việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đảm bảo qui định: Ưu tiên đào tạo, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, tránh qui định chung chung, hình thức không thực hiện được chủ trương và sự quan tâm đối với đồng bào DTTS của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K'sor Phước đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sớm ban hành Luật Dân tộc để Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ về công tác dân tộc nói chung và chính sách đối với cán bộ người DTTS nói riêng. Đồng thời, Quốc hội cần phải có Nghị quyết về chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS.

Thiết nghĩ, để phát huy đội ngũ cán bộ người DTTS trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, miền núi, các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm kiện toàn và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các địa phương cũng cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng, sử dụng, thu hút đội ngũ cán bộ người DTTS và cán bộ, công chức công tác tại vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. 
Long Ngũ
Liên kết hữu ích