Thứ 7, 29/02/2020, 10:03 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ

11/07/2014 - 8:11

Biên phòng - Ngày 10-7, tại BĐBP Lạng Sơn, các lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn, Sư đoàn Bộ binh 3, Đoàn kinh tế Quốc phòng 338 đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác quốc phòng - an ninh, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp; hiệp đồng chặt chẽ với nhau để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ; đưa công tác phối hợp đi vào nền nếp, có chiều sâu; phát huy được vai trò nòng cốt, chuyên trách của các lực lượng liên quan.

Qua triển khai quy chế phối hợp đã mang lại những hiệu quả rất thiết thực, các lực lượng kịp thời trao đổi thông tin, nắm tình hình liên quan và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là tình hình an ninh biên giới và an ninh nông thôn. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền cho nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; ổn định tình hình nhân dân, không để các đối tượng lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để lôi kéo, kích động, gây rối, biểu tình trái pháp luật.

Các lực lượng đã phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý tốt các vấn đề về an ninh trật tự; góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; xây dựng và củng cố được niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu của các lực lượng đã nêu ra một số nguyên nhân, những mặt còn hạn chế và đề ra các phương hướng trong công tác phối hợp như: Triển khai có hiệu quả Để án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới”; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Vi Toàn