Thứ 3, 21/01/2020, 19:51 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các đơn vị BĐBP phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”

07/03/2012 - 14:57

Biên phòng - Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, vừa qua, cùng với các đơn vị trong toàn quân, các đơn vị BĐBP đã tổ chức phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngày 5-3, tại lễ phát động do Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã ủng hộ 1 ngày lương để phục vụ công tác đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Theo kế hoạch, mỗi đơn vị trong BĐBP tỉnh sẽ nhận hỗ trợ 1 xóm, bản khu vực biên phòng thuộc xã Sơn Kim 1 để giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ngày 6-3, tại lễ phát động do Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang tổ chức, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 25-7-2008 của Đảng ủy BĐBP về việc BĐBP tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15-9-2011 của Tỉnh ủy An Giang về xây dựng nông thông mới.

Sau lễ phát động, các đơn vị BĐBP sẽ phối hợp cùng địa phương nơi đóng quân, tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới. Theo đó, sẽ tiến hành thực hiện các nội dung như: chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với chuyển dịch lao động theo hướng dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp; tham gia công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; củng cố cơ sở chính trị địa phương nơi đóng quân và địa bàn đơn vị quản lý vững mạnh toàn diện; tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Lê Hữu – Đình Sơn – Chiến Khu