Thứ 4, 13/11/2019, 22:09 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Bộ Tư lệnh BĐBP phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong thanh niên BĐBP”

15/03/2015 - 16:17

Biên phòng - Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP về việc đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo của thanh niên BĐBP, ngày 13/2, Cục Chính trị BĐBP đã xây dựng kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo trong thanh niên BĐBP”.

Cuộc thi tập trung vào các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm trên tất cả các lĩnh vực phục vụ nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, cũng như các nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực công tác của BĐBP .

Cụ thể: Sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị, giáo dục rèn luyện cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP; sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục-đào tạo, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện Điều lệnh, xây dựng nề nếp chính quy; sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật chuyên ngành (thông tin, cơ yếu, tàu thuyền, vũ khí, trang bị…) phục vụ công tác chuyên môn; sáng kiến nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y, dược, nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phục vụ quân đội và nhân dân; sáng kiến nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt của bộ đội phù hợp với điều kiện đơn vị và đặc điểm trên biên giới; sáng kiến và mô hình hoạt động nổi bật, hiệu quả trên các lĩnh vực khác.

tieu-doan-hlcd-cb-lam-duong-cho-xom-thac
Tuổi trẻ BĐBP Cao Bằng với các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới. Ảnh: Lê Hà.

Các đề tài, sáng kiến phải có tính sáng tạo, chưa được trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong toàn quốc, toàn quân, toàn lực lượng, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, giải thưởng cấp toàn quốc, không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đề tài sáng kiến, công trình, sản phẩm dự thi không phải là sản phẩm nghiên cứu của chương trình, đề án, đề tài nhiệm vụ cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng, cấp Nhà nước.

Đối với các đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm phải được Hội đồng khoa học cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP thẩm định, đánh giá, nghiệm thu phải đạt loại khá trở lên. Ưu tiên xét giải đối với các công trình, sáng kiến ứng dụng trực tiếp, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh. Những công trình, phần việc, hoạt động thường xuyên của cán bộ, Đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn đạt hiệu quả cao hơn, góp phần chuyển biến tích cực trong từng việc làm, từng hoạt động của tuổi trẻ.

Các đối tượng là cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP tuổi đời không quá 40 tuổi (tính đến ngày 31/12/2015) đều có thể tham gia cuộc thi (có thể là cá nhân, nhóm, tập thể (không quá 5 tác giả nếu dự thi theo nhóm). Tác giả dự thi được quyền nhờ tổ chức, cá nhân khác làm sản phảm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học) .

Các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm thuyết minh phải được Chỉ huy đơn vị cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt. Biên bản họp hội đồng thẩm định đánh giá, nghiệm thu đơn vị cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP. Nhận xét, dẫn chứng để chứng minh kết quả nghiên cứu. Các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm phải kèm theo file phần mềm (dạng .doc, docx) thuyết minh: Các bản vẽ kỹ thuật hoặc video clip minh họa (đĩa CD).

Ban thanh niên là cơ quan thường trực cuộc thi, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo các đơn vị triển khai tốt cuộc thi. Những đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm đạt kết quả cao, giá trị ứng dựng thực tiến có hiệu quả, Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng giảm khảo sẽ tổ chức thẩm định để công bố rộng rãi.

Căn cứ kết quả cuộc thi Cục chính trị BĐBP sẽ đề xuất Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tuyên dương, trao giải, tôn vinh các cá nhân, nhóm, tập thể có đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực.

Tổ chức thẩm định các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, đăng ký tham gia cuộc thi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP trong tháng 1/2016. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thẩm định các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm các đơn vị gửi tham gia dự thi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP trong tháng 2/2016. Tổ chức tuyên dương, tôn vinh các tập thể, các nhân có công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo đoạt giải cấp Bộ Tư lệnh BĐBP vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26/3/2016.

Thời gian nộp bài dự thi từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/12/2015. (Những đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm trong các năm trước đây đã áp dụng hiệu quả trong thực tiễn nhưng chưa được công bố, có thể đăng ký dự thi trong năm 2015).

Hồ sơ tham gia dự thi (2 bộ) bao gồm: Công văn giới thiệu của cơ quan chính trị đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, kèm theo phụ lục thống kê danh sách các đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm của cá nhân, nhóm, tập thể. Những đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm có kết quả bằng hiện vật, phần mềm tin học phải có sản phẩm cụ thể gửi kèm.

Lê Đồng
Liên kết hữu ích