Thứ 6, 22/11/2019, 00:13 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

BĐBP tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

20/01/2015 - 9:01

Biên phòng - BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, BĐBP thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong điều kiện còn nhiều khó khăn như: Biên chế, tổ chức chưa ổn định; hoạt động phân tán nhỏ lẻ, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa triển khai nhiệm vụ huấn luyện. 

Mặt khác, địa bàn hoạt động của BĐBP chủ yếu là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế - xã hội chậm phát triển, điều kiện địa lý, thời tiết hiểm trở và khắc nghiệt… Thấy rõ thuận lợi và khó khăn, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng BĐBP đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và đạt được nhiều kết quả.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện của BĐBP đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện bộ đội, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng; hướng dẫn huấn luyện của các cơ quan chức năng.

Chất lượng huấn luyện của BĐBP từng bước được nâng lên, trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp có nhiều tiến bộ; công tác huấn luyện đã trực tiếp bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức và trình độ chuyên môn, xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

lb7w_9-1.JPG
Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 BĐBP trong một buổi huấn luyện nghiệp vụ.
 
Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường; xu hướng hiện đại hóa quân đội, cùng với việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, dẫn đến sự thay đổi về tổ chức, phương thức tác chiến của quân đội các nước trên thế giới và khu vực.

Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa; vấn đề chủ quyền biển đảo, nhất là tình hình Biển Đông đang có những diễn biến khó lường; tình hình biên giới đất liền vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là các hoạt động kích động, chia rẽ, tạo điểm nóng gây mất ổn định chính trị ở khu vực biên giới và hoạt động của các loại tội phạm…

Tổ chức biên chế trang bị, nhiệm vụ của quân đội nói chung và BĐBP nói riêng có bước phát triển mới; các điều kiện đảm bảo cho BĐBP thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trước yêu cầu vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu đang đặt ra những khó khăn, thách thức đối với từng cấp ủy, chỉ huy đơn vị BĐBP.

Trong điều kiện mới, để xây dựng lực lượng BĐBP theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, lực lượng BĐBP cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện về mọi mặt. BĐBP cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một trong những khâu đột phá quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của BĐBP.

Cụ thể việc đổi mới nội dung huấn luyện của BĐBP phải tập trung vào huấn luyện thành thạo kỹ năng và chiến thuật chiến đấu bảo vệ đồn, trạm, tác chiến khu vực phòng thủ địa phương; giỏi nghiệp vụ biên phòng, tinh thông nghiệp vụ phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh biên giới, lãnh thổ; nắm chắc pháp luật, công ước, điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới; xử trí kịp thời, linh hoạt các tình huống xảy ra đúng pháp luật; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn được phân công.

Trong huấn luyện, BĐBP phải gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; giữa huấn luyện tại đơn vị với đào tạo tại các học viện, nhà trường; giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới của BĐBP cần được thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp, tập trung vào các mặt như: Tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức thống nhất về nhiệm vụ huấn luyện. Trong giáo dục chính trị, phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên và giáo dục truyền thống.

Thường xuyên làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện về mọi mặt, trong đó, cần chủ động nghiên cứu sản xuất mô hình học cụ huấn luyện tạo sự thống nhất, bảo đảm đúng, đủ, bền và đẹp để phục vụ cho huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu và địa bàn công tác. Cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện cho phù hợp với các đối tượng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ở nội dung này, BĐBP cần triển khai đổi mới huấn luyện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện tốt các khâu đột phá.

Trong đó, tập trung bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực chỉ huy tham mưu, quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị cho đội ngũ sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp, nhất là cấp đồn, trạm, hải đội, hải đoàn Biên phòng…, coi đó là khâu then chốt trong đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng BĐBP. Bên cạnh đó, BĐBP cần tích cực nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện nói chung và huấn luyện nghiệp vụ biên phòng nói riêng.

Theo đó, BĐBP tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trung tâm huấn luyện chiến sĩ mới theo vùng, miền cho phù hợp với yêu cầu bổ sung quân hằng năm, đồng thời làm cơ sở cho thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ bố trí lực lượng cơ động xử lý tình huống đột xuất trên các tuyến biên giới. Thường xuyên bám sát thực tế ở địa bàn để quản lý, bảo vệ biên giới; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện hệ thống lý luận về nghệ thuật quân sự, nghệ thuật quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ huấn luyện, nhất là tài liệu về các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, về đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm có vũ trang, có tổ chức, các phương tiện đặc biệt khác (như chó nghiệp vụ, ngựa tuần tra), tạo cơ sở nền tảng khoa học cho việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện. BĐBP cũng cần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững manh toàn diện.
Trung tướng Nguyễn Đức Thận
(Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu)