Thứ 3, 24/04/2018, 02:07 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
BĐBP Khánh Hòa: Hội nghị điểm triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”

BĐBP Khánh Hòa: Hội nghị điểm triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”

11/10/2011 - 15:36

Biên phòng - Trong hai ngày (10 và 11-10), Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” BĐBP Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị điểm tại đồn BP Ninh Hải-Ninh Hòa và Hải đội 2 BĐBP Khánh Hòa.

Sau 3 năm triển khai thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và nội dung “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tính tiền phong gương mẫu, trước hết là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tinh thần, thái độ, tác phong công tác được nâng lên, mối quan hệ đồng chí, đồng đội tôn trọng lẫn nhau, quan hệ cấp trên - cấp dưới theo quy định của điều lệnh Quân đội. Các biểu hiện tiêu cực từng bước được đẩy lùi.

 Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân, ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Huệ