Thứ 5, 09/04/2020, 03:48 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

BĐBP Hà Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

06/06/2016 - 17:02

Biên phòng - Ngày 6-6, Đảng ủy BĐBP Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011 –2016) và sơ kết công tác giáo dục truyền thống trong BĐBP tỉnh giai đoạn 2009 - 2016. Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tại đơn vị và công tác giáo dục truyền thống luôn được Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị đã tập trung tuyên truyền, phố biến, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, của lực lượng BĐBP, góp phần nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ lý luận cho cán bộ, chiến sỹ, từ tỉnh đến các đơn vị cơ sở.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124–CT/QUTW, thực hiện tốt giáo dục truyền thống. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, giáo dục tuyên truyền tại đơn vị. Ngoài ra, trong công tác giáo dục chính trị, các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đưa ra những sáng kiến, chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó đổi mới được nội dung, chương trình, nhận thức, phương pháp giáo dục chính trị và giáo dục truyền thống có hiệu quả cao.

Trong 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị của các đơn vị đã đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, có ý nghĩa quyết định đến xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho từng đơn vị cũng như đến từng cán bộ, chiến sĩ, phù hợp với nhận thức đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỉ luật trong toàn đơn vị, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cán bộ chủ trì các đơn vị đã nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống. Cơ quan chính trị thường xuyên rút kinh nghiệm và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ giáo viên chính trị, đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác giáo dục chính trị và giáo dục truyền thống tại đơn vị có hiệu quả thiết thực.

Tiến Thắng

Liên kết hữu ích