Thứ 4, 18/09/2019, 04:03 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

BĐBP Bình Thuận quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

24/06/2016 - 11:03

Biên phòng - Ngày 23-6, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy.

p6uz1xd5eb-49975_19276540641811014823_i_t_Dng_nh_Hon
Đại tá Dương Đình Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy BĐBP tỉnh trình bày  Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI). Ảnh: Đình Phú

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày những nội dung của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc; làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, ra thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; triển kjhai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Đình Phú