Thứ 6, 20/10/2017, 22:49 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Bảo vệ biên giới thiêng liêng là nhiệm vụ của toàn dân

28/02/2013 - 16:21

Biên phòng - Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân nước Việt, nhằm giữ gìn tài sản vô giá mà tổ tiên đã đổ bao mồ hôi và xương máu để xây dựng nên. Đây thực sự là tư tưởng, đường lối chiến lược của Đảng, Nhà nước, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân tập trung vun đắp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong không khí phấn khởi chào mừng 24 năm Ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống BĐBP, trao đổi với phóng viên báo Biên phòng, Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP cho biết:

Biên cương Tổ quốc là sản phẩm của lịch sử. Biên cương cũng là thành quả vĩ đại của bao thế hệ cha ông đấu tranh, giữ gìn mà có. Đó là bức tường thành vững chãi của lãnh thổ quốc gia chở che cho đất nước Việt Nam hàng nghìn năm sinh tồn, phát triển; là phên giậu xã tắc, vì vậy, cần phải có phương lược biên phòng chặt chẽ, chu đáo để luôn giữ bình yên cho núi non, biển cả của Tổ quốc thiêng liêng.

Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Đảng ta vừa kế thừa tinh hoa trí tuệ giữ nước của cha ông, vừa sáng tạo, đổi mới trong sự nghiệp bảo vệ biên cương. Từ nhiều thế kỉ trước, ông cha ta đã có chính sách biên viễn (đưa các quan lại triều đình và dân thường ra biên giới, hải đảo quản lý, bảo vệ, sinh sống với nhiều chế độ đặc biệt ưu đãi). Vua Lê Thái Tổ có câu bất hủ: “Biên phòng hảo vị trù phương lược/Xã tắc ưng tu kế cửu an” (Biên phòng thì phải có phương lược tốt/ Xã tắc phải lo an dân lâu dài). Tư tưởng bảo vệ biên giới của ông cha ta đã được phát triển lên tầm cao mới ở thời đại Hồ Chí Minh. Bác Hồ từng dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”, “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống có nhau, sướng, khổ cùng nhau, no, đói giúp nhau... Lòng yêu nước của đồng bào, nhập với hình thế hiểm trở của núi sông thành một lực lượng vô địch”...

 4684.gif Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP. Ảnh: Hữu Tình
PV: Năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Quyết định số 16/QĐ-HĐBT “Về việc tổ chức Ngày Biên phòng”, lấy ngày 3-3 hàng năm làm “Ngày Biên phòng toàn dân”. Quyết định này đã cụ thể hóa tư tưởng của ông cha ta trong phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ bờ cõi biên cương. Đồng chí có thể cho biết một cách ngắn gọn về hiệu quả của hoạt động ý nghĩa này?

Thiếu tướng Phạm Huy Tập: Có thể thấy, sau khi Quyết định số 16 của HĐBT ra đời cho đến nay, trên các tuyến biên giới, phong trào quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới đã phát triển rộng khắp và lớn mạnh, đời sống kinh tế, văn hóa phát triển. Đây là sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, trong đó, vai trò của BĐBP được xác định là nòng cốt, chuyên trách được các cấp chính quyền và nhân dân khen ngợi đánh giá cao. Phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” đã trở thành ngày hội của mọi tầng lớp nhân dân, biểu thị ý thức gắn bó với biên cương, là ngày tôn vinh những thành quả đạt được trong năm để vạch hướng công tác cho chặng đường kế tiếp về nhiệm vụ, công tác biên phòng.

PV: Thưa Thiếu tướng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo triển khai nhiều phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Các phong trào này đã phát huy hiệu quả ra sao?

Thiếu tướng Phạm Huy Tập: Để phát huy cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ biên giới, năm 2003, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ra Chỉ thị số 34 về “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”. Phong trào này đã huy động được đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia, đặc biệt là người dân khu vực biên giới. Nổi bật là các phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới”, “tàu thuyến bến bãi an toàn”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Người phụ nữ vì biên giới”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Già làng, trưởng bản gương mẫu”, “Họ đạo gương mẫu không có ma túy”, “Gia đình người Mông văn hóa”, “Buôn làng không có người vượt biên trái phép”... Đây là những phong trào được cụ thể hóa ở biên giới, đến nay đã có 8.615 thôn, bản, xóm ấp; 235.168 hộ, 19.588 tàu thuyền, 400 dòng họ tham gia; thành lập 2.190 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 2.073 tổ tàu thuyền an toàn, 183 bến bãi an toàn. Nhân dân ký kết tự nhận quản 3.150km đường biên giới, 1.250 mốc quốc giới.

Người dân đã tham gia vào các nội dung cụ thể trong việc đăng ký và phối hợp với BĐBP thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từng đoạn biên giới, từng cột mốc, kết hợp sản xuất bảo vệ đường biên mốc giới, đăng ký và thực hiện giữ gìn thôn bản an toàn, không để xảy ra truyền đạo trái pháp luật, chống buôn lậu, vượt biên, vận chuyển, mua bán ma túy; đăng ký và thực hiện xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, đăng ký và thực hiện thôn bản, gia đình văn hóa... Có thể nói, đây là các hình thức, biện pháp hoạt động năng động và sáng tạo trong phong trào chung toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời thể hiện trách nhiệm công dân của đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

PV: Cùng với việc triển khai các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực để góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nhằm xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đề nghị đồng chí phân tích sâu hơn về nội dung này?

Thiếu tướng Phạm Huy Tập: Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đời sống đại bộ phận dân cư biên giới đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó có nhiều vùng đặc biệt khó khăn. Hệ thống chính trị nhiều xã, phường đang trong quá trình xây dựng và củng cố; hiệu quả hoạt động và năng lực điều hành quản lý xã hội còn có mặt hạn chế. Quốc phòng - an ninh nhiều vùng chưa được củng cố vững chắc. Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, lợi ích quốc gia trên khu vực biên giới đất liền và các vùng biển - đảo đang đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhiệm vụ xây dựng, quản lí và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Nhằm xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, những năm qua, lực lượng BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp và nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150 của Quân ủy Trung ương và ra Nghị quyết chuyên đề yêu cầu mỗi đồn, trạm biên phòng trên biên giới, bờ biển, hải đảo phải có một mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh.

Với phương châm “4 cùng” là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với người dân biên giới, trong thời gian qua, BĐBP đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, cử hàng trăm cán bộ, đảng viên tăng cường cho các xã biên giới giữ một số chức danh trong hệ thống chính trị hoặc về sinh hoạt tạm thời tại chi bộ các thôn, bản, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã phát huy hiệu quả tốt, được các địa phương đánh giá cao.

Các đơn vị BĐBP đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng và tuyên truyền đặc biệt; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành, các lực lượng và hướng dẫn nhân dân tổ chức kết nghĩa dân cư hai bên biên giới, kết hợp chặt chẽ công tác đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương hai bên biên giới; thực hiện hiệu quả nhiều chương trình phối hợp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt là Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; mô hình giúp dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh, dân tộc Rục ở Quảng Bình, dân tộc La Hủ ở Lai Châu, dân tộc Đan Lai ở Nghệ An... BĐBP Quảng Nam có mô hình Ngân hàng bò, BĐBP Kiên Giang có Quỹ tín chấp hay mô hình về chuyển giao công nghệ hướng dẫn bà con cách làm ăn như cánh đồng 10ha trung bình mỗi mùa thu được 3 tấn/ha của Đồn BP Cà Xèng ở Quảng Bình... Hình ảnh người thầy giáo quân hàm xanh, người thầy thuốc quân hàm xanh, kĩ sư nông-lâm nghiệp quân hàm xanh, Bí thư Đảng ủy xã quân hàm xanh và BĐBP giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn... đã trở nên quen thuộc, thân thương đối với người dân trên các vùng biên giới, hải đảo... góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP và những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

PV (Thực hiện)