Thứ 4, 22/01/2020, 16:22 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Quảng Nam:

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số

07/10/2013 - 9:53

Biên phòng - Theo tin từ Phòng Nghiệp vụ(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TT&DL)Quảng Nam), nhằm hoàn thành Bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt và giao cho Ngành Văn hóa,TT&DL thực hiện Kế hoạch:"Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam". Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn các huyện: Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My và huyện Núi Thành nơi có đồng bào Cơtu, Giẻ Triêng, Xêđăng và Cor sinh sống, đẩy mạnh khai thác, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng các dân tộc.

 969163607020.gif
Múa tung tung da dá- Một loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Cơtu cần được bảo tồn.

Theo đó, Sở Văn hóa, TT&DL Quảng Nam sẽ triển khai thực hiện kiểm kê di sản văn hóa của 4 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gồm hai giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, cơ bản đưa văn hóa các dân tộc thiểu số ra khỏi nguy cơ bị mai một, cần bảo vệ khẩn cấp và bước đầu phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc.

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh khai thác, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc nói trên, phấn đấu đạt từ 70 - 85% số làng(thôn) có nhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động. Từ 70 - 90% cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là người của dân tộc bản địa hoặc dân tộc anh em sống trong địa bàn đã qua bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn. Mỗi huyện có đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ, phát triển ít nhất 2 nghề truyền thống. Cơ bản hoàn thành việc bảo tồn khẩn cấp và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh các loại hình như: lễ hội truyền thống, ngành nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực truyền thống, âm nhạc, tập quán xã hội và hoạt động du lịch đặc trưng nhằm góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội.

Sơn Gia Phúc