Thứ 6, 20/10/2017, 22:52 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Phòng Pháp chế BĐBP:

Báo cáo kết quả xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013

22/02/2013 - 8:49

Biên phòng - Ngày 21-2, tại Hà Nội, Phòng Pháp chế Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả xây dựng văn bản qui phạm pháp luật (QPPL) năm 2012, triển khai kế hoạch xây dựng văn bản năm 2013. Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thỉ, trưởng phòng Pháp chế, Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết, năm 2012, Bộ Tư lệnh BĐBP được giao nhiệm vụ xây dựng 14 văn bản (3 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng và 10 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng). Thực hiện nhiệm vụ này, các Cục, các đơn vị trong Bộ Tư lệnh đã triển khai tốt công tác xây dựng văn bản QPPL. Qúa trình tổ chức thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài lực lượng, văn bản đảm bảo nội dung chặt chẽ về thủ tục, hồ sơ theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ…

Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham gia đóng góp ý kiến 185 lượt văn bản do các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian; Thẩm định 23 văn bản QPPL, qui phạm nội bộ, văn bản hướng dẫn thi hành…; Biên soạn mới 6 tài liệu huấn luyện pháp luật cho chiến sĩ mới; Phối hợp với Phòng Tuyên huấn – Cục Chính trị tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia; Biên tập, in, mua, cấp cho các đơn vị trên 2.000 cuốn sách…

Phòng Pháp chế cũng  chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân để rút kinh nghiệm. Cụ thể như: Tiến độ soạn thảo văn bản QPPL được giao ở một số đơn vị chưa đạt so với kế hoạch; Tính chủ động trong nghiên cứu, quan hệ với các cơ quan liên quan để kịp thời làm tham mưu cho Bộ Tư lệnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn hạn chế; Công tác tham gia văn bản của các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng còn hạn chế, chậm thời gian; Số lượng văn bản được giao xây dựng nhiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ, ngành, quan điểm, nhận thức còn khác nhau, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành….

Năm 2013, Bộ Tư lệnh BĐBP được giao xây dựng 16 văn bản (5 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng, 10 thông tư). Nhiệm vụ này được Bộ Tư lệnh giao trực tiếp cho các phòng, cục có liên quan như: Phòng Pháp chế, Cục Cửa khẩu, Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, Cục Kỹ thuật và Cục Chính trị.

Lê Nhi